Privacy Policy

Eigendom
Deze website is eigendom van de B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer, Postbus 11, 2600 AA te Delft. Onze webmaster is bereikbaar via het contactformulier op de website www.kempen-begeer.nl

Gegevensregistratie van bezoekers
Bij bezoek van onze website herkent onze webserver de domeinnaam van de server van waaruit is ingelogd. Als u geen eigen domeinnaam hebt, herkennen wij slechts de domeinnaam van uw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van een bezoeker achterhalen tenzij informatie door de bezoeker zelf aan ons wordt verstrekt door middel van bijvoorbeeld het bestellen van een product of het zenden van een e-mail.

Doel van de verwerking
B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer verzamelt minimale persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden: orderverwerking, uitvoering van de koopovereenkomst die via deze website van B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer is gesloten, versturen van door u aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, e-mail of per telefoon), verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes), het registreren van bezoekersgegevens op de website van B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer.
 
Gegevensverstrekking aan derden
B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer gebruikt aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de verstrekker van de gegevens.

Verzamelde gegevens
B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer kan achterhalen welke pagina’s van de website worden geraadpleegd en hoeveel keer deze pagina’s worden geraadpleegd. Er kan echter geen enkele relatie worden gelegd tot personen of bedrijven die deze pagina’s raadplegen.

Cookies
Onze site maakt gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een overeenkomst.
De Van Kempen & Begeer-website plaatst cookies of leest gegevens uit van gebruikers die strikt noodzakelijk zijn voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst met de klant. Van Kempen & Begeer volgt hierbij strikt de wetgeving.
Voorbeeld van gebruikte cookie is er een die de inhoud van een winkelmandje bijhoudt of die nodig is voor de afwikkeling van de betaling.
Een cookie is een klein bestandje dat in de computer van de gebruiker wordt opgeslagen tijdens het bezoek van de Van Kempen & Begeer-website. Bij een volgende bezoek wordt u door onze website als het ware herkend. Indien u dat niet wenst kunt u uw eigen webbrowser dusdanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat er gewaarschuwd wordt zodra een cookie naar uw computer wordt gezonden.
Cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een 'gebruikersaccount' aan te maken, te helpen met het opslaan van eigen inloggegevens en bestelformulieren. Van Kempen & Begeer gebruikt cookies van externe zoekmachine om bezoekersgedrag in kaart te brengen zodat de website optimaal kan worden ingericht.

Inzage
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. Medewerkers van kempen-begeer.nl kunnen nimmer opgeslagen wachtwoorden inzien.

Beveiliging van gegevens
Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Weliswaar zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, echter een 100% garantie tegen ‘computerinbraak’ kunnen wij helaas niet verstrekken.

Hyperlinks
Indien u via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien B.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer niet weet hoe met gegevens op andere websites wordt omgegaan. Een en ander is dan ook voor eigen rekening en risico van de gebruiker.