Service & garantie

Van Kempen & Begeer zilver bestek wordt met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. Van Kempen & Begeer garandeert de uitstekende gebruikseigenschappen van haar bestekken op materiaal- en productiefouten. Slijtage en schade door dagelijks gebruik, oneigenlijk gebruik of nagelaten onderhoud vallen niet onder deze garantie.

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten is het mogelijk dat u een klacht heeft over het door u aangeschafte Van Kempen & Begeer product. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer, die voor de verdere afhandeling zorgdraagt.

Klik hier voor het retourformulier zichttermijn.