Privacy en Cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING | WWW.KEMPEN-BEGEER.NL
Van Kempen en Begeer is een merk van The Cookware Company BV

3 oktober 2019
 
Via onze webwinkel kempen-begeer.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Cookware Company BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Je eerst expliciet toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.  
 
The Cookware Company BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.kempen-begeer.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met The Cookware Company BV.

Gegevensverwerking Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken
en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Magento & server
Onze webwinkel is ontwikkeld in de e-commerce omgeving van Magento. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Daarnaast heeft Magento ook geen toegang tot jouw gegevens. Dit Magento e-commerce platform wordt gehost op een server die wij huren van Skyberate.  
 
Afhandelen bestelling
De persoonsgegevens die op deze server worden opgeslagen hebben puur betrekking met het afhandelen van een bestelling. Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. De gegevens die wij in Magento bewaren zijn:

• Naam
• Adres
• Plaats
• Postcode
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalmethode

Bewaren van gegevens
Wij bewaren deze persoonsgegevens tot zes maanden nadat jouw bestelling is afgerond.

Inzage
Deze data kan alleen worden bekeken door de webmaster of de verwerker (Dutchwebdesign). Deze zal alleen deze data bekijken wanneer er een fout is ontstaan tijdens een bestelling om ervoor te zorgen dat de bestelling uitgeleverd kan worden.

Gebruik van deze data
De afdeling marketing kan gebruik maken van deze persoonsgegevens, maar dit gebeurt niet op persoonsniveau.

Jouw account Voor optimaal gebruik van onze webwinkel word je gevraagd om een account aan te maken in onze webwinkel. Voor het aanmaken van een account vragen wij de volgende gegevens:

• Gebruikersnaam
• Wachtwoord
• Naam
• E-mailadres
• Ingeschreven op de nieuwsbrief?


Bewaren van gegevens
Deze gegevens bewaren wij totdat het account door de eigenaar gesloten wordt of totdat er opdracht wordt gegeven tot het verwijderen van het account.

Inzage
Deze data kan alleen worden bekeken door de webmaster of de verwerker (Direct Impact).Deze zal alleen deze data bekijken wanneer er een fout is ontstaan in het desbetreffende account of om op verzoek van de eigenaar
het account aan te passen of te verwijderen.

Aanpassingen
Je kunt je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt via jouw accountpagina.

Toestemming
Door een account aan te maken geeft je ons toestemming om deze persoonsgegevens op te slaan. Door het opslaan van deze data kunnen wij voor je een zo gepersonaliseerd mogelijke webwinkel ervaring genereren.
Microsoft AX Aangezien wij voor onze boekhouding en logistieke afhandeling van orders gebruik maken van het softwarepakket Microsoft AX, wordt data vanuit Magento geëxporteerd naar Microsoft AX. Dit gebeurt via een beveiligde
dataverbinding met SSL-encryptie om ervoor te zorgen dat tijdens het exporteren deze persoonsgegevens niet door een onbekende partij onderschept kan worden. De gegevens die wij in Microsoft AX bewaren zijn:

• Naam
• Adres
• Plaats
• Postcode
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bewaren van gegevens Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een lokale server. Deze gegevens worden door de Belastingdienst gezien als basisgegevens die
wij wettelijk verplicht zijn zeven jaar te bewaren.

Inzage Deze data kan door afdeling “Supply Chain” worden ingekeken voor het uitleveren van jouw bestelling, daarnaast heeft de afdeling “Finance”, “ICT”, “Customer
Service” en de webmaster toegang tot deze persoonsgegevens.   Buckaroo Overige persoonsgegevens met betrekking tot jouw bestelling zoals bijvoorbeeld jouw rekeningnummer wordt opgeslagen op de server van het
third-party payment systeem van Buckaroo.

Inzage Alleen Buckaroo kan alle gegevens inzien met betrekking tot de betaling. Het enige waar wij inzage in hebben is de betaalmethode en of de betaling geslaagd is.
Deze inzage is bij ons intern beperkt tot de afdeling “Finance”.  
 
Statistieken en profilering Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Wij gebruiken Google Analytics en Hotjar om bij te houden hoe bezoekers
onze website gebruiken. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen, maar
wij hebben Google of Hotjar niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google of Hotjar diensten. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet? Dan kun je dit
altijd aan ons melden of aangeven tijdens de cookiemelding op onze website.  
 
Inzage
Deze statistieken houden wij bij aan de hand van jouw IP-adres en is daarmee niet aan jouw persoon gekoppeld, maar aan het identificatienummer van jouw modem.
Dit doen wij op basis van jouw toestemming (welke wel of niet kan worden gegeven in de cookiemelding op onze website).

Bewaren van gegevens
Deze gegevens worden opgeslagen op de server van Google of Hotjar. Wij bewaren deze informatie voor veertien maanden.

Reclame
Wij houden graag onze klanten en consumenten op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en sturen graag reclame omtrent producten die
momenteel bij ons in de spotlight staan. Deze HTML opgemaakte nieuwsbrieven versturen wij via MailChimp.

MailChimp Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten ofdiensten. Dit doen wij per e-mail. Voor deze e-mails dient je zich eerst in te schrijven en
toestemming te geven voor dat je deze ontvangt. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een link om je af te melden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.
 
Cookies Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen
er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze
cookies.
 
Uitschakelen
Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens Als je vragen hebt of wilt
weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat wedaarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Het intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij onze afdeling “Customer Service”.

Contactgegevens
The Cookware Company BV
Klopperman 16
2292 JD Wateringen
privacy@cookware-co.com