Retourneren

Volgens de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad, is per 1 juni 2014 in artikel 6 het Herroepingsrecht van 14 dagen opgenomen.

LET OP: Wanneer je van dit recht gebruik wil maken, kun je het hieronder downloaden. Deze heb je ook samen met de orderbevestiging van jouw bestelling ontvangen.

  • Na herroeping heeft de koper nog 14 dagen om de producten terug te sturen.
  • De koper heeft na ontvangst van de gehele bestelling 14 dagen de tijd om te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt  verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, betalen wij het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Van Kempen en Begeer -servicedienst verzoekt vriendelijk het formulier ingevuld en ondertekend te retourneren. Je kunt vrijblijvend de reden van retournering aangeven. Wanneer mogelijk samen met een (kopie) van de orderbevestiging.

Artikelen die in aanmerking komen voor volledige restitutie graag in oorspronkelijke verpakking en ongebruikt te retourneren.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Klik hier voor het modelformulier.

 

DOEL VAN ZICHTTERMIJN

Het doel van de zichttermijn is dat jij met online winkelen dezelfde rechten en plichten hebt als bij een regulier winkelbezoek. Dit biedt meer bescherming voor jou als koper. Een aantal regels die dan gelden, staan hieronder opgesomd.

LET OP!

  • Zichttermijn is géén probeertermijn. Je mag het product (graag voorzichtig) uit de verpakking halen om te bekijken.
  • Gesealde artikelen (in blisterverpakking) hoeven niet uitgepakt te worden om het product te beoordelen als vanaf de buitenzijde duidelijk is vast te stellen wat de inhoud van de verpakking is en voor welk doel.
  • Vriendelijk wordt verzocht de verpakking te alle tijden zorgvuldig te openen om later te kunnen hersluiten.
  • Bij retournering zijn de kosten van frankering voor de klant.
  • Gebruikte artikelen worden beoordeeld op verkoopbaarheid. De Van Kempen en Begeer- servicedienst behoudt zich het recht om (bij geval van gebruikssporen) een afschrijvingspercentage toe te passen.
  • Wil je het artikel terugsturen wegens een klacht of servicemelding? Neem dan eerst contact op met onze serviceafdeling via service@kempen-begeer.nl
  • Voorbeeld Europees modelformulier voor herroeping.
  • Bij het retourneren van een gedeelte van de bestelling worden de verzendkosten niet of gedeeltelijk vergoed.

RETOURADRES

BF Logistics / CWC
Witveldweg 40,
5951 AV Belfeld

service@kempen-begeer.nl